Frygt ikke syntetiske materialer

Bæredygtigt syntetiske materialer - polyester genanvendelig

Mange forbrugere er lidt bange for syntetiske fibre og har en negativ forestilling om deres kvaliteter, men de har faktisk rigtig mange gode egenskaber. De kan både alene udgøre nogle virkelige stærke tekstiler, og de kan også højne styrken betydeligt på tekstiler lavet af blandings fibre. Udover at de syntetiske fibre har effektive egenskaber, er de også både genanvendelige og dermed også bæredygtige.

Der er formentlig ikke mange, der tænker på bæredygtighed, når det handler om syntetiske tekstiler, men de kan genanvendes. Det skyldes de kemikalier, fibrene er fremstillet af, som i sig selv ikke er specielt miljøvenlige, da de ikke kan nedbrydes i naturen. Men til gengæld kan de genanvendes og bruges til nye tekstiler igen og igen.

Oprindelse:
Syntetiske fibre er menneskeskabte i modsætning til naturfibre. De syntetiske fibre er lavet af forskellige kemiske sammensætninger, hvor fremstillingsmetoden er mere eller mindre ens. Den flydende kemiske masse udspindes igennem spindingsdysser og stivner ved kontakt med væske eller luft-temperatur. En fordel ved den måde, det bliver fremstillet på er, at producenten selv kan styre længden, styrken, tykkelsen etc. Når fibrene har opnået en fast form, kan de nemlig reguleres. Derfor kan syntetiske fibre have mange forskellige egenskaber, som gør, at de er gode til adskillige ting.

Egenskaber:
Syntetiske fibre bruges både alene og til blanding af andre fibre.

Syntetiske fibres egenskaber:

 • Sved og væske afledende
 • Høj holdbarhed
 • Høj slidstyrke
 • Hurtig tørreevne
 • Lav krølningstendens
 • Lav krympningstendens
 • God til at blande med andre fibre

Syntetiske fibre bidrager i blandingsprodukter med:

 • Højere slidstyrke
 • Mindre krølnings- og krympningstendens 
 • Nemmere vedligeholdelse
 • Holder prisniveauet nede
 • Tørre hurtigere
 • Længere holdbarhed
 • Holder på farven

Genanvendelighed:
Syntetiske fibre genanvendes idag primært, hvis de ikke er blevet brugt som blandings materiale. Det vil sige, at produkterne skal være 100% syntetiske. Dermed er disse former for produkter faktisk bæredygtige, selvom det måske ikke er det første, der bliver tænkt om en trøje i ren polyester.
Der er rygende gang i udviklingen omkring, at skille blandings fibre fra hinanden, og det er lykkes for bla. svenske Mistra Future Fashion. Deres teknologi adskiller bomuld- og polyesterfibre ved hjælp af en kemisk proces. De sammensatte fibre deler sig op i tre nye fibre, bomuld og to polyestermaterialer, en i flydende form og en i fast form. Bomulden kan derefter bruges til at skabe viskose af høj kvalitet, og polyesterne kan bruges til at skabe nye polyesterfibre.

Der arbejdes på mange forskellige løsninger på verdensplan, og der går forhåbentligt ikke længe før, at vi kan genanvende alle tekstile produkter.

Skrevet af Anna-Sofie Dall Johansen d. 16-10-2019 i Tøj & mode